chữa cháy

tin tức về chữa cháy mới nhất

Xe cứu hỏa độc đáo của những thợ mộc Hữu Bằng
 

03/04/2022

Xe cứu hỏa độc đáo của những thợ mộc Hữu Bằng được hoán cải từ xe chở hàng. Lính cứu hỏa chính là người dân tại địa phương