chủ tịch hội đồng điều phối asean

tin tức về chủ tịch hội đồng điều phối asean mới nhất

Tuyên bố báo chí của Chủ tịch Hội đồng Điều phối ASEAN về ứng phó dịch Covid-19
 

21/02/2020

Ngày 20/2, tại Vientiane, Lào, đã diễn ra Hội nghị đặc biệt Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) để thảo luận các biện pháp triển khai Tuyên bố Chủ tịch ASEAN về ứng phó chung của ASEAN đối với dịch Covid-19.