Chủ tịch FLC

tin tức về Chủ tịch FLC mới nhất

Hé lộ thù lao của Chủ tịch FLC sắp tới, thấp bất ngờ
 

12/06/2022

Tại tờ trình gửi cổ đông, FLC đề xuất mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT tập đoàn này là 20 triệu đồng/người/tháng, tương đương 240 triệu đồng/năm. Thành viên HĐQT 15 triệu đồng/tháng