chủ động phòng chống

tin tức về chủ động phòng chống mới nhất

Bắc Kạn: Chủ động phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa lũ
 

05/10/2021

Để đề phòng ảnh hưởng, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn yêu cầu các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ.