chủ đầu tư dự án

tin tức về chủ đầu tư dự án mới nhất

Nhiều dự án bất động sản bán 'lúa non'
 

06/12/2021

Bằng các hình thức “Giấy xác nhận tiền thành ý”, “Phiếu đăng ký tư vấn sản phẩm” hay “Phiếu đăng ký tìm hiểu thông tin”… nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản “lách luật”, huy động vốn trái phép từ khách hàng.