Trà Vinh: Đề cao công tác tư tưởng

Trà Vinh: Đề cao công tác tư tưởng

Trà Vinh có vị trí chiến lược an ninh - quốc phòng, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để triển khai chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá, đã tác động đến tư tưởng cán bộ, nhân dân tỉnh.
Khai trừ Đảng nếu hỗ trợ tham gia biểu tình

Khai trừ Đảng nếu hỗ trợ tham gia biểu tình

Đảng viên sẽ bị khai trừ Đảng nếu hỗ trợ tham gia biểu tình không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép, nhưng lại lợi dụng hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống Đảng, chống Nhà nước.

Đọc nhiều

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM