chống lũ

tin tức về chống lũ mới nhất

Hiệu quả của nhà chòi, gác xép tránh lũ ở Nghệ An
 

21/12/2020

Những nhà chòi tránh lũ (hay còn gọi là cồn tự cứu) đã giúp cho bà con vùng rốn lũ Hưng Nguyên (Nghệ An) tránh được thiệt hại khi lũ lụt xảy ra.