Chống hạn

tin tức về Chống hạn mới nhất

Khẩn trương hỗ trợ người dân Thanh Hóa, Nghệ An phòng, chống hạn
 

23/07/2020

Văn phòng Chính phủ mới ban hành Công văn số 5890/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó, hỗ trợ phòng, chống hạn tại các tỉnh Bắc Trung Bộ.