chính sách tái định cư

tin tức về chính sách tái định cư mới nhất

TP.HCM: Gần 10.000 căn hộ tái định cư bỏ trống
 

11/09/2020

Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM đang được giao quản lý 9.434 căn hộ và hơn 2.500 nền đất tái định cư trống.