chính sách

tin tức về chính sách mới nhất

Diễn đàn 'Hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19: Từ chính sách đến thực tiễn”
 

30/09/2021

9h ngày 1/10, Tạp chí Hải quan tổ chức Diễn đàn chính sách trực tuyến 'Hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19: Từ chính sách đến thực tiễn”. Độc giả, doanh nghiệp quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại địa chỉ email haiquanonline@gmail.com