chính sách mới

tin tức về chính sách mới mới nhất

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019
 

01/03/2019

​Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, môi giới con nuôi dưới 16 tuổi có thể bị xử lý hình sự, sinh viên cao đẳng phải học 120 giờ môn Tiếng Anh… là những chính sách mới có hiệu lực từ 1/3/2019.