chiến sự Ukraine

tin tức về chiến sự Ukraine mới nhất

Cuộc sống của những người chọn ở lại Kiev giữa chiến sự Nga - Ukraine
 

04/04/2022

Bên cạnh những người sẵn sàng cầm súng chiến đấu vì đất nước, nhiều người lại có những cách khác để làm lòng mình bình tâm lại…