chiến lược phát triển kinh tế biển

tin tức về chiến lược phát triển kinh tế biển mới nhất

Hải Phòng phát triển kinh tế biển theo tinh thần Nghị quyết 36-NQ/TW
 

02/08/2019

Thành phố Hải Phòng với Cảng Hải Phòng, Bến Sáu Kho đã có hàng trăm năm hình thành và phát triển, là cửa ngõ hướng ra biển của các tỉnh phía Bắc, là trọng điểm kinh tế biển của cả nước.