chiếc thuyền ngoài xa

tin tức về chiếc thuyền ngoài xa mới nhất

1977 Vlog phát ngôn sâu cay trong video mới chống bạo lực gia đình
 

14/06/2020

Nhóm làm phim 1977 Vlog tiếp tục có một video có nội dung nhân văn, với những lời thoại ấn tượng. Video mới của 1977 Vlog mượn ý tưởng của tác phẩm 'Chiếc thuyền ngoài xa' của Nguyễn Minh Châu.