chi trả trợ cấp

tin tức về chi trả trợ cấp mới nhất

Chi trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH phòng tránh Covid-19
 

31/03/2020

Ngày 30/03/2020, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1020/BHXH/TCKT; theo đó, lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 04, 05/2020 sẽ chi trả vào cùng 01 kỳ nhằm tránh tụ tập đông người trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.