chi tiền hỗ trợ

tin tức về chi tiền hỗ trợ mới nhất

Hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19: Nhiều trường hợp chưa biết giải quyết thế nào
 

02/05/2020

Ngay trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều quận, huyện ở Hà Nội đã chi tiền hỗ trợ cho nhóm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Tuy nhiên, công tác rà soát đối tượng tại nhiều nơi chưa chốt được do khó khăn