chì thị số 16-ttg

tin tức về chì thị số 16-ttg mới nhất

Đà Nẵng: Từ 0h ngày 1/4, tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải khách
 

31/03/2020

Từ 0h ngày 1/4, tạm dừng hoạt động vận tải khách theo tuyến cố định và hoạt động vận tải khách bằng xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe nội bộ trên địa bàn TP Đà Nẵng cho đến khi có thông báo mới.