Chỉ thị 16

tin tức về Chỉ thị 16 mới nhất

Ứng dụng KHCN trong phân tích dữ liệu và dự báo nguy cơ COVID-19
 

14/04/2020

Sáng ngày 14/4, Nhóm các nhà khoa học, các chuyên gia công nghệ thông tin (Nhóm) do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã rà lại các kết quả nghiên cứu của Nhóm.