chỉ thị 11 của thủ tướng

tin tức về chỉ thị 11 của thủ tướng mới nhất

Bộ trưởng Xây dựng “thúc” các đơn vị thực hiện chỉ thị 11 của Thủ tướng
 

27/05/2019

Theo kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11 ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh mà Bộ trưởng Bộ Xây dựng mới ban hành, các nhiệm vụ được giao đã được Bộ trưởng đưa ra thời hạn hoàn thành cụ thể đối với từng đơn vị Cục, Vụ.