chi phí làm sổ đỏ

tin tức về chi phí làm sổ đỏ mới nhất

Các trường hợp được cấp sổ đỏ, chi phí làm sổ đỏ theo quy định mới nhất
 

02/07/2019

Người sử dụng đất khi có yêu cầu cấp Sổ đỏ thì tùy thuộc vào từng trường hợp mà phải nộp những khoản tiền khác nhau như: Lệ phí cấp giấy chứng nhận, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất…