chênh lệch giá vàng

tin tức về chênh lệch giá vàng mới nhất

Giá vàng đang bị thả nổi, cần có lộ trình sớm thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia?
 

18/08/2020

PGS.TS. Ngô Trí Long, Chuyên gia tài chính, cho rằng Việt Nam cần có lộ trình sớm thành lập Sở giao dịch vàng quốc gia để phát triển lành mạnh và bền vững thị trường vàng Việt Nam.