Chè VietGAP

tin tức về Chè VietGAP mới nhất

Chè VietGAP và chè hữu cơ: Hướng đi mới cho cây chè Thái Nguyên
 

14/10/2020

Tại đề án “Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên, giai đoạn 2017- 2020”, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đạt an toàn sản phẩm cho 100% diện tích chè trong quy hoạch sản xuất theo hướng VietGAP.