chè thái nguyên

tin tức về chè thái nguyên mới nhất

Thái Nguyên: Phát triển bền vững thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên
 

04/10/2021

Sau 3 năm triển khai thực hiện đề án Nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè và thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020, ngành chè đã đạt được nhiều kết quả trong sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm.