chạy chức chạy quyền

tin tức về chạy chức chạy quyền mới nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: “Người chạy chức chạy quyền là không dùng'
 

21/03/2019

'Cũng dè chừng dần tiêu cực chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu. Phải cảnh báo vấn đề này. 'Chạy' là không dùng' - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.