chạy bão

tin tức về chạy bão mới nhất

Người Hội An hối hả gặt lúa 'chạy' bão số 5
 

17/09/2020

Người dân Hội An đang tất bật thuê người, thuê máy để thu hoạch lúa vụ hè thu trước khi cơn bão số 5 Noul đổ bộ trong nay mai.