chăm sóc khách hàng

tin tức về chăm sóc khách hàng mới nhất

Mazda ưu đãi lên đến 100 triệu trong tháng 3
 

27/03/2020

Thaco áp dụng Chương trình chăm sóc khách hàng đang sử dụng xe All-New Mazda3 với ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng miễn phí lên đến 20.000 km dành cho toàn bộ khách hàng đã mua xe All New Mazda3 trước ngày 12/03/2020.