cây vàng

tin tức về cây vàng mới nhất

Nửa đêm bị chồng dựng dậy hỏi 10 cây vàng đâu, tôi hoảng hốt tưởng đang nằm mơ
 

23/09/2021

Gia đình đang 'nợ như chúa chổm', nghe chồng có nhiều vàng, tôi mừng rơi nước mắt.