cây sao đen

tin tức về cây sao đen mới nhất

Đà Nẵng: Chặt hạ, di dời 345 cây xanh phía Tây cầu Trần Thị Lý
 

17/06/2020

122 cây xanh gồm giáng hương, bàng đài loan, muồng tím… sẽ được di dời; 223 cây gồm trứng cá, hoa sữa, sao đen… sẽ phải chặt hạ để thi công dự án “Cải tạo cụm nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý” (Đà Nẵng)