cây phượng

tin tức về cây phượng mới nhất

Ghế hiệu trưởng và quyết định 'trảm' phượng vĩ sai lầm, vội vã
 

04/06/2020

Cây phượng gãy đổ có yếu tố chủ quan là không theo dõi, chăm sóc cho nên cây bị sâu bệnh mà không biết. Chỉ vì vụ phượng đổ đè học sinh mà chặt hết cây phượng trong sân trường là cách làm vội vã, sai lầm.