Cây chè nơi vùng cao Đình Lập

tin tức về Cây chè nơi vùng cao Đình Lập mới nhất

Cây chè vượt khó nơi vùng cao Đình Lập
 

31/10/2020

Hơn nửa thế kỷ qua, cây chè đã bén rễ trên đất huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Trải qua không ít thăng trầm, cây chè đang được duy trì, phát triển, từng bước nâng cao năng suất, sản lượng để giúp người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.