câu hỏi IQ

tin tức về câu hỏi IQ mới nhất

Câu hỏi tuyển dụng của Apple: ‘62-63=1’
 

28/12/2020

Đây là câu hỏi dành cho ứng viên kỹ sư phát triển phần mềm tại Apple.