Cát Linh Hà Đông

tin tức về Cát Linh Hà Đông mới nhất

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa đạt chuẩn về phòng cháy
 

25/01/2021

Bộ GTVT đề nghị Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ xem xét, chấp thuận chứng chỉ tư vấn giám sát phòng cháy, chữa cháy mà nhà thầu tư vấn đã được cấp tại Trung Quốc.