cắt giảm

tin tức về cắt giảm mới nhất

Hải quan cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu
 

25/09/2020

Tổng Cục hải quan đánh giá kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu thời gian qua có cải cách, song vẫn còn một số tồn tại, bất cập, chồng chéo, thủ tục kiểm tra chuyên ngành vẫn là gánh nặng cho doanh nghiệp…