Carbonaceous chondrites

tin tức về Carbonaceous chondrites mới nhất

Nguồn gốc bí ẩn của nước trên Trái đất
 

24/07/2020

Nhà văn khoa học viễn tưởng và là người theo chủ nghĩa vị lai Arthur C Clarke đã từng nói rằng hành tinh xanh của chúng ta tên là “Trái nước” thì phù hợp hơn là “Trái đất”.