cấp phép 5g

tin tức về cấp phép 5g mới nhất

Hội thảo ASEAN về tần số 'nóng' chuyện quy hoạch băng tần và cấp phép 5G
 

16/08/2019

ICTnews - Ngày 16/8/2019, Bộ TT&TT, Cục Tần số vô tuyến chủ trì tổ chức Hội thảo ASEAN về tần số cho 5G để chia sẻ, tìm kiếm giải pháp quy hoạch băng tần phù hợp cho 5G, đảm bảo hài hòa phổ tần cho 5G trong khu vực ASEAN.