cấp đông thịt lợn

tin tức về cấp đông thịt lợn mới nhất

Lo Tết thiếu thịt, vì sao doanh nghiệp còn e ngại không tham gia cấp đông thịt lợn?
 

05/06/2019

Cho rằng cấp đông thịt lợn là giải pháp cấp bách, trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp như hiện nay, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cho biết, việc cấp đông thịt lợn tạo nhiều rủi ro cho họ vì chi phí cao, đầu tư lớn nhưng không biết đầu ra như thế nào...