Cặp đôi cùng mất 1 chân

tin tức về Cặp đôi cùng mất 1 chân mới nhất

Mảnh ghép hoàn hảo của vợ chồng 'chú lính chì' mỗi người chỉ có một chân
 

24/05/2020

Một người mất chân trái, một người mất chân phải bỗng một ngày gặp gỡ và trở thành mảnh ghép hoàn hảo của nhau.