Cao Bằng đặt thêm nhiều mục tiêu nông thôn mới sau 10 năm thực hiện

Dự kiến từ nay đến hết năm 2020, Cao Bằng có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã; tỉnh sẽ hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày 11/11, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Cao Bằng huy động được hơn 15.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 15 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 75% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao (20 xã đạt chuẩn nông thôn mới).

Nhiều tập thể, cá nhân và hộ gia đình được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào “Cao Bằng chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. (Ảnh: CTTĐT Cao Bằng)

Dự kiến từ nay đến hết năm 2020 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó năm 2019 dự kiến đạt 5 xã), nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 25 xã; tỉnh sẽ hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến hết năm 2018, bình quân đạt 9,61 tiêu chí/xã, đạt 99,59% mục tiêu 5 năm (2016 - 2020) được Thủ tướng Chính phủ giao, dự kiến hoàn thành sớm và vượt mục tiêu 5 năm được Thủ tướng Chính phủ giao (9,65 tiêu chí/xã); đã tăng bình quân 7,61 tiêu chí/xã so với rà soát năm 2011 (bình quân 2,0 tiêu chí/xã), không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Cùng với đó, có 177 xã đạt tiêu chí quy hoạch, đạt 100%; 44 xã đạt tiêu chí giao thông, đạt 24,86%; 121 xã đạt tiêu chí thủy lợi, đạt 68,36%; 109 xã đạt tiêu chí điện, đạt 61,58%; 33 xã đạt tiêu chí Trường học, đạt 18,64%; 16 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa, đạt 9,04%; 164 xã đạt tiêu chí l  ao động có việc làm, đạt 92,66 %; 71 xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất, đạt 40,11%....

Mục tiêu đến năm 2020, Cao Bằng phấn đấu 7 xã đạt nông thôn mới; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của 20 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới/xã là 12 tiêu chí. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn về giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã. Nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, thu nhập tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2015. Triển khai có hiệu quả Đề án "Chương mỗi xã một sản phẩm" giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 của tỉnh.
Giai đoạn 2021 - 2025, Cao Bằng đặt mục tiêu có ít nhất 2 đơn vị cấp huyện có trên 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Cao Bằng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 50 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, 10% số xã đạt nông thôn mới nâng cao; 180/448 xóm các xã khó khăn, khu vực biên giới đạt chuẩn nông thôn mới (40%); bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 15,5 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí).

Giai đoạn 2025 - 2030, mục tiêu có 1 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới; 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, 10% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu).

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Cao Bằng đề nghị Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung, sửa đổi tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới quy định tại quyết định số 12/2017/QĐ-TTg ngày 22/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó ưu tiên nguồn lực cho các tỉnh miền núi biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn và ưu tiên nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Cao Bằng cũng đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn giúp tỉnh phê duyệt và thực hiện đề án đặc thù “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thôn, bản của các xã khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi tỉnh Cao Bằng” theo Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 14/4/2019 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Đồng thời, tỉnh cũng đề nghị Trung ương vận động, giới thiệu các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp lớn đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cao Bằng, góp phần tích cực thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

TIN LIÊN QUAN
Minh Thư
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều