canh tác

tin tức về canh tác mới nhất

Đạm Phú Mỹ - PVFCCo vượt khó, tạo tiền đề bứt phá
 

08/04/2020

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo, mã chứng khoán DPM - sàn HOSE) đã có một năm vượt khó thành công, tạo tiền đề hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế vì dịch bệnh.