cảnh sát nga

tin tức về cảnh sát nga mới nhất

Cảnh sát Nga như 'hổ mọc thêm cánh” khi được chế tạo xe bọc thép thế hệ mới
 

04/03/2020

Nga sẽ phát triển mẫu xe bọc thép cảnh sát thế hệ mới trên cơ sở kết cấu và thử nghiệm xe bọc thép Atlet. Mẫu xe mới này sẽ được giới thiệu lần đầu tiên tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế (Army 2020).