Cảnh sát cơ động

tin tức về Cảnh sát cơ động mới nhất

Bảo vệ trại lợn mua quần áo giống cảnh sát cơ động để mặc ra đường… cho oai
 

28/08/2021

Lên mạng xã hội mua bộ quần áo và mũ giống cảnh sát cơ động với giá 1,7 triệu đồng, một bảo vệ nói mục đích giả cảnh sát cơ động khi đi ra đường để... cho oai.