Cảnh sát biển VN

tin tức về Cảnh sát biển VN mới nhất

Cán bộ và nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu được tuyên truyền về biển đảo
 

30/05/2020

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm 8 Chương, 41 Điều; được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 19/11/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.