Cần ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số

Người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số cần chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tập trung đẩy mạnh phát triển vùng dân tộc thiểu số nhanh và bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự buổi lễ.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh: Đảng ta luôn xác định công tác dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng. Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong mỗi bước đi của cách mạng Việt Nam, đồng bào các dân tộc thiểu số cùng đồng bào chiến sĩ cả nước một lòng chung thuỷ sắt son theo Đảng và Bác Hồ, cống hiến công sức và xương máu trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Lịch sử dân tộc mãi mãi ghi nhớ các chiến công hiển hách của đồng bào các dân tộc ta gắn liền với các địa danh lịch sử như Bắc Sơn, Tân Trào, Điện Biên Phủ, Buôn Ma Thuột, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. “Ngày nay, trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cùng đồng bào cả nước, đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp phát triển chung của đất nước”, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ.

Với sự đóng góp của người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân, cộng đồng các dân tộc thiểu số đã có những chuyển biến tích cực, đời sống văn hoá đã được nâng cao một bước, văn hoá truyền thống được tôn trọng và bảo tồn, phát huy. Cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hoá, tạo tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc, rút ngắn trình độ phát triển giữa các vùng miền trong cả nước, thực hiện công bằng xã hội, củng cố niềm tin cho đồng bào các dân tộc vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Đảng và Nhà nước ta luôn ghi nhận đóng góp to lớn, sự nỗ lực thi đua học tập, lao động, phát triển kinh tế cùng xây dựng đời sống văn minh no ấm trong cộng đồng các dân tộc, từng bước làm thay da đổi thịt trong cộng đồng các dân tộc, góp phần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng khẳng định: Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, đồng bào các dân tộc có nhiều cố gắng, vươn lên. Nhưng do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên vùng đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo, tái nghèo trong đồng bào còn cao, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống. Nhiều tiềm năng lợi thế của địa phương, vùng miền chưa được khai thác, phát huy đúng mức.

Hoạt động văn hóa, trình độ dân trí còn hạn chế, chất lượng và hiệu quả giáo dục chưa cao, hệ thống y tế còn bất cập nên chưa đáp ứng được yêu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Năng lực trình độ của cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số ở một số địa phương còn yếu. Nhiều vấn đề bức xúc trong đồng bào còn chậm được giải quyết. Các tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn hiệu quả, an ninh trật tự còn tiềm ẩn yếu tố mất ổn định.

Thông qua lễ tuyên dương, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn các đại biểu tiêu biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng đất nước. Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền tập trung đẩy mạnh phát triển vùng dân tộc thiểu số với tốc độ cao hơn bình quân chung cả nước; phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, nhanh và bền vững, ưu tiên giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc.

Từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hoá, nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở, khối đại đoàn kết các dân tộc, bảo đảm ổn định an ninh quốc phòng.

Hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội với mục tiêu vùng dân tộc và miền núi có hệ thống công trình hạ tầng thiết yếu, đầy đủ, kiên cố, ngang bằng với mức trung bình của các vùng miền khác trong cả nước; không còn xã đặc biệt khó khăn, phấn đấu 100% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống, phát triển các trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông-lâm- ngư nghiệp; gắn với phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, khuyến khích đồng bào tự tin khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân, xây dựng, sửa đổi; bổ sung các chính sách và tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực với vùng dân tộc thiểu số.

Đặc biệt là sự nghiệp giáo dục-đào tạo với việc chú trọng xây dựng các trường dân tộc nội trú, bán trú, dự bị đại học, dạy nghề cho con em đồng bào, nâng cao số lượng và chất lượng cán bộ cơ sở là người dân tộc thiểu số. Phấn đấu để hầu hết đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe và hưởng thụ đời sống văn hóa, tiến bộ xã hội ngang bằng với mức trung bình các vùng miền khác.

T.H
loading...
Loading...
Tin cùng chuyên mục
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đọc nhiều