căn cứ mỹ

tin tức về căn cứ mỹ mới nhất

Thêm cơ sở của Mỹ tại căn cứ hải quân ở Campuchia bị phá dỡ
 

10/11/2020

Thêm một cơ sở quân sự do Mỹ xây dựng nằm trong căn cứ hải quân Ream ở Cambodia mới bị phá dỡ.