cán bộ y tế

tin tức về cán bộ y tế mới nhất

Vợ chồng bác sĩ nỗ lực xóa bỏ hủ tục, cứu sống nhiều trẻ sơ sinh
 

30/08/2020

Bác sĩ Nay Blum và vợ là hộ sinh H’Nơn (cùng sinh năm 1969) là những cán bộ y tế tiên phong trong việc xóa bỏ hủ tục ở các buôn làng của huyện Đắk Đoa (tỉnh Gia Lai).