"cấm vận tình dục"

tin tức về "cấm vận tình dục" mới nhất

Nam giới 'nhịn sex' trong bao lâu?
 

06/07/2020

'Tần suất quan hệ tình dục của nam giới thường rất đa dạng và thay đổi mà không có chuẩn mực nhất định, nó phụ thuộc vào thể chất và sự kiểm soát hành vi của mỗi người', BS Nguyễn Bá Hưng nói.