cấm thuốc lá

tin tức về cấm thuốc lá mới nhất

Nhặt đầu mẩu thuốc lá trên đường để đổi lấy trứng gà ở Trung Quốc
 

11/09/2020

Khuyến khích người dân bảo vệ môi trường, chính quyền một thành phố ở Trung Quốc đã triển khai chương trình nhặt đầu mẩu thuốc lá trên đường để đổi lấy trứng gà.