cam kết lợi nhuận

tin tức về cam kết lợi nhuận mới nhất

Đầu tư bất động sản cuối năm, dễ sập bẫy giá cắt cổ
 

19/11/2021

Giá trị thực tế bất động sản khai thác được với mức lợi nhuận cam kết của chủ đầu tư là hai việc khác nhau. Chuyên gia cho rằng, nhà đầu tư không nên nhìn giá trị bất động sản theo cam kết của chủ đầu tư, dễ mắc “bẫy”...