cấm biển

tin tức về cấm biển mới nhất

Nghệ An lên kế hoạch sơ tán hàng nghìn người dân ven biển trước khi bão số 8 đổ bộ
 

13/10/2021

Đến thời điểm này, Nghệ An còn hơn 11.000 ha lúa mùa chưa thu hoạch, hàng nghìn hồ đập đã đầy nước. Địa phương này cũng đã lên phương án sơ tán người dân vùng ven biển, đề phòng nước dâng do bão số 8 gây ra.