cai nghiện thuốc lá

tin tức về cai nghiện thuốc lá mới nhất

4 biện pháp cai nghiện thuốc lá bằng y học cổ truyền
 

21/04/2022

Các biện pháp điều trị được minh chứng là có hiệu quả là: điều trị nhận thức thay đổi hành vi, điều trị bằng thuốc; nicotine thay thế, bupropion, varenicline và sử dụng cổ truyền hỗ trợ một phần trong cai nghiện thuốc lá